Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας ποιότητας τροφίμων

  • Food Grade Flexible Metal Hose And Hose Assembles

    Συγκροτήματα εύκαμπτων μεταλλικών σωλήνων και εύκαμπτων σωλήνων ποιότητας τροφίμων

    Το ελαστικό περίγραμμα του μεταλλικού σωλήνα ποιότητας τροφίμων διευκολύνει την απορρόφηση διαφόρων παραμορφώσεων κίνησης και κυκλικών φορτίων.Ειδικά, μπορεί να αντισταθμίσει μεγάλες μετατοπίσεις στο σύστημα σωληνώσεων, που έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από άλλους σωλήνες.Ο εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας ποιότητας τροφίμων έχει υψηλότερα περιεκτικά οικονομικά οφέλη, χρησιμοποιείται ευρέως ως σύρμα και ηλεκτρική προστασία σε καλωδιώσεις οργάνων ακριβείας, ηλεκτρική ενέργεια, σύρματα, πλαστικά, καουτσούκ και άλλες βιομηχανίες.