Εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων, σύνδεσμοι, εξοπλισμός

  • Hose Fittings, Couplings,Hardware

    Εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων, σύνδεσμοι, εξοπλισμός

    Τα εξαρτήματα σωλήνων είναι μια σύνδεση μεταξύ σωλήνων ή μηχανών, είναι αποσυναρμολογημένο και συναρμολογημένο σημείο σύνδεσης μεταξύ εξαρτήματος και σωλήνα.Η τοποθέτηση εύκαμπτου σωλήνα παίζει απαραίτητο και σημαντικό ρόλο στη συναρμολόγηση σωλήνων/σωλήνων.Είναι ένα από τα δύο κύρια συστατικά των υδραυλικών αγωγών.Τα εξαρτήματα σωληνώσεων χρησιμοποιούνται για γραμμική σύνδεση οργάνων.