Υδραυλικός σωλήνας

  • Hydraulic Rubber Hose

    Υδραυλικός ελαστικός σωλήνας

    Ο υδραυλικός ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας είναι ένας τύπος ελαστικού εύκαμπτου σωλήνα που είναι ανώτερος από τον συνηθισμένο ελαστικό σωλήνα, ανεξάρτητα από την απόδοση ή τη λειτουργία του.Είναι κυρίως σπειροειδής με εσωτερικό στρώμα καουτσούκ και μεσαίο στρώμα καουτσούκ και πολλά πηνία από χαλύβδινο σύρμα.Η λειτουργία του εσωτερικού καουτσούκ είναι να επιτρέπει στο μεταφερόμενο μέσο να αντέχει σε μια ορισμένη πίεση και εν τω μεταξύ να αποτρέπει τη διάβρωση του χαλύβδινου σύρματος.Το εξωτερικό στρώμα καουτσούκ είναι για να αποτρέψει το χαλύβδινο σύρμα από το να δεχτεί άλλους τύπους ζημιάς.Αυτό κάνει το χαλύβδινο σύρμα ως υλικό πλαισίου να παίζει συγκεκριμένο ρόλο στην ενίσχυση.Ο υδραυλικός ελαστικός εύκαμπτος σωλήνας όχι μόνο μπορεί να χρησιμοποιήσει υδραυλική ισχύ για τη μεταφορά μέσων όπως νερό και αέρα, αλλά και μετάδοση μέσων υψηλής πίεσης όπως το λάδι, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει τη συνεχή κυκλοφορία του υγρού και της μεταφοράς ενέργειας.