Τι πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε ελαστικούς σωλήνες μεγάλης διαμέτρου

Η εταιρεία μας (Shandong Hesper Rubber Plastic, Co., Ltd.) παράγει και προμηθεύει διάφορους ελαστικούς σωλήνες.Ο λαστιχένιος σωλήνας μεγάλης διαμέτρου ανήκει στο δικό μαςβιομηχανικοί σωλήνες, Οι ελαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες μεγάλης διαμέτρου έχουν πολλούς τύπους, όπως ελαστικός σωλήνας βυθοκόρησης, θαλάσσιος σωλήνας, ελαστικός σωλήνας λαδιού θαλάσσης, πλωτός ελαστικός, σωλήνας λαδιού, σωλήνας βυθοκόρησης λάσπης, σωλήνας αναρρόφησης νερού, σωλήνας παροχής νερού, σωλήνας εκκένωσης νερού και ούτω καθεξής.

30

Γνωρίζουμε ότι η ποικιλία των εύκαμπτων σωλήνων είναι πολύπλοκη, η δομή τους ποικίλη και οι συνθήκες χρήσης είναι διαφορετικές, επομένως η διάρκεια ζωής του σωλήνα δεν καθορίζεται μόνο από την ποιότητα, αλλά και από τη σωστή χρήση και συντήρηση.Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή τουσωλήνες μεγάλης διαμέτρου.Για να τα χρησιμοποιήσετε σωστά και να επιτύχετε καλύτερα εφέ εφαρμογής, πρέπει να προσέχετε τα ακόλουθα σημεία κατά τη χρήση τους:

1. Υπό κανονικές συνθήκες, η θερμοκρασία του μέσου που μεταφέρεται από τον εύκαμπτο σωλήνα μεγάλης διαμέτρου και το συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους -40℃-+120℃, ή σύμφωνα με το σχεδιασμένο εύρος θερμοκρασίας του σωλήνα.

2. Lσυγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα με διάμετρο τόξουδεν πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από την ακτίνα κάμψης του σωλήνα, για να αποφευχθεί η κάμψη ή η κάμψη κοντά στην άρθρωση του σωλήνα, διαφορετικά θα εμποδίσει την υδραυλική μετάδοση και τη μεταφορά υλικών ή θα καταστρέψει το συγκρότημα του σωλήνα.

3. Το συγκρότημα σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα μεγάλης διαμέτρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε στριμμένη κατάσταση.

4. Ο χειρισμός του συγκροτήματος σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα μεγάλης διαμέτρου πρέπει να γίνεται με προσοχή, δεν πρέπει να σέρνονται σε αιχμηρές και τραχιές επιφάνειες και δεν πρέπει να λυγίζονται και να ισοπεδώνονται.

5. Το συγκρότημα σωλήνα μεγάλης διαμέτρου πρέπει να διατηρείται καθαρό και το εσωτερικό του πρέπει να ξεπλένεται καθαρό (ειδικά ο σωλήνας οξέος, ο σωλήνας ψεκασμού και ο σωλήνας κονιάματος).Αποτρέψτε την είσοδο ξένων αντικειμένων στον αυλό, την παρεμπόδιση της παροχής υγρού και την καταστροφή της συσκευής.


Ώρα δημοσίευσης: 25 Μαΐου 2022